Kontaktujte násSTIKEN s.r.o
Samova 8, 949 01 Nitra

PREVÁDZKA
Mostná 13, 949 01 Nitra

OBCHODNÝ REGISTER
STIKEN s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu Nitra,
odd. Sro vložka 14946/N

UniCreditBank, číslo účtu 142 11 43 004/1111
IBAN SK7211110000001421143004

IČO: 36 561 703
DIČ: 202 184 88 95
IČ DPH: SK202 184 88 95

Stiken.sk

TLAČ · REKLAMA · GRAFIKA